Jūs atrodaties šeit

Paziņojums par RS/E 17/106/AK „Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē „Daugavgrīva”” iepirkuma rezultātiem

Iepirkumu metode
Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets
Paziņojums par RS/E 17/106/AK „Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē „Daugavgrīva”” iepirkuma rezultātiem
Iepirkuma ID
RS/E 17/106/AK
Paziņojuma publicēšanas datums
Otrdiena, 10 Jūlijs, 2018
Komentāri

AS „RĪGAS SILTUMS”, reģ. Nr.40003286750, paziņo, ka atklāta konkursa „Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē „Daugavgrīva””, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS/E 17/106/AK, rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko 2018.gada 5.jūlijā tika apstiprināts Personu apvienības, kas sastāv no AS „Lafipa”, reģ. Nr.40003119227 un SAS „Enerstena”, reģ. Nr.151465326, piedāvājums ar kopējo līguma cenu 4 990 940,00 EUR (bez PVN); apkopju kopējām izmaksām 42 000,00 EUR/gadā (bez PVN), avārijas un ārpuskārtas darbu veikšanas izmaksas (darba dienās no plkst. 8:00-17:00 - 21,00 EUR/cilv.st. (bez PVN), pārējā laikā - 30,00 EUR/cilv.st. (bez PVN), maksa par vienu izsaukumu - 500,00 EUR/1 izsaukumu) (bez PVN).

Projekta ietvaros tiek plānots veikt biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšanas projektēšanas darbus, iekārtu piegādi un montāžu siltumcentrālē „Daugavgrīva”, Lēpju ielā 4, Rīgā, pēc principa „līdz atslēgai” un uzstādīto iekārtu apkopi 5 (piecu) gadu periodam no objekta nodošanas ekspluatācijā.

Projekts tiks realizēts izmantojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu saskaņā ar 2017.gada 7.martā apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.135 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem  un saskaņā ar 31.05.2018. noslēgtā līguma Nr.4.3.1.0/17/A/033 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru  par projekta īstenošanas nosacījumiem.

Kontaktpersonas

Siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363

Dokumentu saņemšanas termiņš
27-Apr-2018 11:00
Dokumentu iesniegšanas termiņš
27-Apr-2018 11:00