Jūs atrodaties šeit

Vienoti apkures sezonas uzsākšanas (apkures pieslēgšanas) nosacījumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

08/06/2022

Apkures sezonas uzsākšanas nosacījumi izstrādāti ar mērķi nodrošināt klientiem nepārtrauktu un drošu siltumapgādi, sabalansējot visu iesaistīto pušu intereses un saistības.

Izstrādātie nosacījumi paredz trīspakāpju pieslēgšanos.

1. Daudzdzīvokļu mājās, par kuru siltumapgādi nav parādu vai parāds nepārsniedz pieteikto neatgūstamo parāda summu, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta 4.3 daļā un 17.4 panta sestā daļā minētiem noteikumiem apkures pieslēgšanu var veikt jebkurā sev vēlamā laikā, ar nosacījumu, ka:

  • veikta individuālo siltummezglu (ISM) hidrauliskā drošības pārbaude, piedaloties AS “RĪGAS SILTUMS” pārstāvim, un izsniegts akts par ISM gatavību darbībai apkures sezonā.

2. Daudzdzīvokļu mājās, par kuru siltumapgādi ir parāds, bet mājas nav atslēgtas no siltumapgādes, apkures pieslēgšanu var veikt ar nosacījumiem, ka:

  • veikta ISM hidrauliskā drošības pārbaude, piedaloties AS “RĪGAS SILTUMS” pārstāvim, un izsniegts akts par ISM gatavību darbībai apkures sezonā;
  • saņemts rakstisks iesniegums par apkures pieslēgšanu;
  • vidējā āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas ir zem +80C (plus astoņiem grādiem pēc Celsija).

3. Daudzdzīvokļu mājās, kas ir atslēgtas no siltumenerģijas piegādes par parādiem, siltumenerģijas piegādi atjauno ar nosacījumiem, ka:

  • veikta ISM hidrauliskā drošības pārbaude, piedaloties AS “RĪGAS SILTUMS” pārstāvim, un izsniegts akts par ISM gatavību darbībai apkures sezonā;
  • vidējā āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas ir zem 00C (nulle grādiem pēc Celsija);
  • saņemts rakstisks iesniegums par siltumenerģijas piegādes atjaunošanu;
  • samaksāts viss parāds par piegādāto siltumenerģiju vai noslēgta vienošanās par parāda samaksas termiņu, kas nav garāks par 6 mēnešiem.

Aicinām siltumenerģijas lietotājus būt atbildīgiem un veikt pasākumus, lai savlaicīgi norēķinātos par sniegtajiem/saņemtajiem pakalpojumiem.

AS “RĪGAS SILTUMS” pateicas klientiem, kuri savlaicīgi veic maksājumus par piegādāto siltumenerģiju!