Jūs atrodaties šeit

Kad beidzot tiks pieslēgta apkure? Un citi rīdzinieku jautājumi, uzsākot apkures sezonu

18/09/2018

Ēkās apkure tiek pieslēgta pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas, kad par to ir nobalsojuši vairākums dzīvokļu īpašnieku un savu vēlmi pauduši pilnvarotajai personai vai apsaimniekotājam, kurš ar iesniegumu vēršas pie AS “RĪGAS SILTUMS”.

Kad beidzot tiks pieslēgta apkure? – joprojām viens no biežāk uzdotajiem rīdzinieku jautājumiem AS “RĪGAS SILTUMS” tiklīdz iestājas nedaudz vēsāks laiks.

Daudzi kļūdaini domā, ka apkure mājām tiek pieslēgta tad, kad vidējā temperatūra trīs diennaktis pēc kārtas nepārsniedz +8 grādus. Šāds noteikums nepastāv jau sen. Ēkās apkure tiek pieslēgta (vai atslēgta) nevis pēc AS “RĪGAS SILTUMS”, bet pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas (jānobalso 50% + 1), viņiem informējot par savu vēlmi pilnvaroto personu vai ēku apsaimniekotāju, kurš, savukārt, dod uzdevumu AS „RĪGAS SILTUMS” konkrētu ēku pieslēgt (vai atslēgt) apkurei. 
Pamatojoties uz apsaimniekotāju lūgumu, AS „RĪGAS SILTUMS” piegādā siltumenerģiju, ar nosacījumu, ka nav parādu par patērēto siltumenerģiju un siltummezgls ir sagatavots apkures sezonai. AS “RĪGAS SILTUMS” par apkures sezonas sākumu/beigām pieņem to datumu, kurā ir pieslēgti/atslēgti vairāk nekā 50% ēku. Vienlaikus jāatzīmē, ka ir klienti, kuri apkuri neatslēdz arī vasaras mēnešos, lai arī drēgnajās un lietainajās vasaras dienās mājoklī pastāvīgi būtu komfortabli, ko nodrošina praktiski visās Rīgas ēkās uzstādītie individuālie automatizētie siltummezgli. Tā arī ir atbilde uz vēl vienu bieži uzdotu rīdzinieku jautājumu - kāpēc apkure vienai mājai jau pieslēgta. bet citiem vēl nav? 

Kāpēc radiatori vienu dienu ir siltāki, citu dienu – vēsāki? (Automatizēto individuālo siltummezglu priekšrocības) 
Nereti rīdzinieki ir pārsteigti, ka apkures sezonas laikā radiatori vienu dienu ir siltāki, citu dienu – vēsāki. Šeit arī slēpjas automatizētā siltummezgla priekšrocības – to var ieregulēt atbilstoši klientu komforta prasībām dzīvoklī vai maksātspējai, noteiktam periodam pie noteiktām āra gaisa temperatūrām, nepieļaujot pārkuri. Lai drēgnajās dienās mājoklī pastāvīgi būtu komfortabli, automatizētais siltummezgls nodrošina, ka, āra gaisa temperatūrai pazeminoties, radiatori kļūst siltāki, bet, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties, radiatori kļūst vēsāki. Vēlamos temperatūras parametrus nosaka ēkas apsaimniekotājs, vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem. Siltummezglā tiek uzskaitīts tikai patērētais siltums un tikai par to tiek piestādīts rēķins. Automatizētais individuālais siltummezgls ļauj izmantot siltumu racionāli un taupīgi!

Kādi ir iespējamie taupīšanas pasākumi ēkā un dzīvoklī? 

Siltuma nokļūšana telpā

Radiatorus, termoregulatorus un alokatorus nav ieteicams aizsegt ar aizkariem, mēbelēm vai kā savādāk. Šāda rīcība palielina siltumenerģijas patēriņu un samazina telpas temperatūru. Svarīgi atcerēties, ka termoregulatora vārstu nedrīkst aizsegt, jo tas nenodrošinās temperatūru atbilstoši uzstādītajai.

Vēdināšana

Apkures sezonas laikā ir svarīgi telpās nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Ilglaicīga logu atvēršana vēdināšanas režīmā ir ļoti izšķērdīga. Tās laikā caur logu izplūst daudz siltuma. Lai nodrošinātu efektīvu vēdināšanu, 2 līdz 4 reizes dienā pilnīgi jāatver logs uz 5 līdz 10 minūtēm. Svarīgi šajā laikā aizgriezt termoregulatora vārstu, lai nepieļautu siltuma patēriņu vēdināšanas laikā. 

Termoregulators

Termoregulators ir ierīce, kas ir aprīkota ar termostatu, lai nodrošinātu komfortu telpās. Tas mēra istabas temperatūru un, atbilstoši uzstādītajai vēlamajai telpas temperatūrai, izmaina siltuma padevi radiatorā. Piemēram, noregulējot termoregulatora vārstu uz ‘’3’’, telpā tiks uzturēti aptuveni +18... +20 °C grādi. Ja telpas temperatūra sasniegs iestatīto, termoregulators noslēgs siltuma padevi radiatoram.

Temperatūra telpās

Ievērojamu ietaupījumu iegūst, izmainot telpas temperatūru. Telpās, kuras netiek izmantotas, vai arī prombūtnes laikā temperatūru var samazināt līdz +16... +17 °C grādiem.

AMN sistēma

Lai samazinātu apkures rēķinus, AS "RĪGAS SILTUMS" arī piedāvā uzstādīt AMN sistēmu, kas, regulējot siltuma patēriņu, palīdz ietaupīt pat 20%. Aprunājies ar savu pārvaldnieku par sistēmas uzstādīšanas iespējām!