Jūs atrodaties šeit

Iemūrēta simboliska kapsula SC “Imanta” biokurināmā katlu mājas pamatos

10/10/2019

Trešdien, 9.oktobrī, svinīgā pasākuma laikā AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko un valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis kopā ar Ekonomikas ministru Ralfu Nemiro, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāju Rolandu Irkli un būvnieku SIA “Energoremonts Rīga” valdes locekli Edgaru Kvāli iemūrēja simbolisku kapsulu SC “Imanta” biokurināmā katlu mājas pamatos ar plānoto jaudu 48 MW.

No kreisās puses AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs N.Talcis, Ekonomikas ministrs R.Nemiro, AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs V.Stepaņenko, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs R.Irklis un SIA “Energoremonts Rīga” valdes loceklis E.Kvālis.

 

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs N.Talcis: “Ar šo enerģētikas projektu vēlamies pateikt gan šodienas, gan nākotnes rīdziniekiem – AS “RĪGAS SILTUMS” strādā pilsētas iedzīvotāju labā, investējot ilgtspējīgās tehnoloģijās, saglabā vidi, nodrošina drošu, efektīvu un konkurētspējīgu siltumapgādi!

Zīmīgi, ka jaunā biokurināmā siltumcentrāle tiek izbūvēta siltumcentrāles “Imanta” teritorijā, kur agrāk atradās mazuta saimniecība. Ar šo projektu mēs pasakām nē – mazutam.

Jaunā biokurināmā katlu māja būtiski, pat par 40%,  ļaus samazināt fosilo energoresursu izmantošanu siltumcentrāles Imanta kurināmā bilancē, aizvietojot ar vietējo atjaunojamo energoresursu – koksnes šķeldu!”

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko: “Mēs kopā ar projektētāju un būvniekiem meklējām un atradām vislabākos risinājumus, lai ievērotu visaugstākās vides prasības, gan dūmgazu attīrīšanai, gan pelnu un putekļu novēršanai!

Šajā objektā tiks izbūvēti biokurināmā ūdenssildāmie katli ar jaudu 2x20 MW ar dūmgāzu kondensatoriem, kuru lietderības koeficients sasniegs līdz 115,7%, kas ir ļoti labs rādītājs. Tajā paredzēts izmantot īpaši modernu Dānijā ražotu katlu ar daļēji katlā integrētu priekškurtuvi.

 Inovatīvie tehniskie risinājumi paaugstinās katla efektivitāti aptuveni līdz 2% salīdzinot ar tradicionāliem katliem. Arī ieplānotie dūmgāzu kondensatori ļaus kurināmo izmantot efektīvāk!”

SC “Imanta” būvniecības izmaksas 15,7 milj. EUR, no kuriem plānotā Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma apmērs ir 5,8 milj. EUR.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2020.gada rudenī.