Jūs atrodaties šeit

Iemūrēta kapsula biokurināmā katlumājas pamatos, pēc tās nodošanas ekspluatācijā samazināsies siltuma tarifs līdz 3%

09/02/2017

Trešdien, 8.februārī, AS „RĪGAS SILTUMS” un SIA „Enerģijas Risinājumi” vadība kopā ar būvuzņēmuma pārstāvjiem svinīgā pasākumā iemūrēja kapsulu ar simbolisku vēstījumu nākamajām paaudzēm kopuzņēmuma SIA “Rīgas BioEnerģija” biokurināmā katlumājas pamatos Rīgā, Rencēnu ielā 16.

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko: “Galvenais, ko no šī projekta iegūs rīdzinieki ir tas, ka pēc tā pabeigšanas būs iespējams samazināt siltumenerģijas tarifu par 2 līdz 3%. Kā kurināmais tiks izmantota koksnes šķelda, tādējādi mēs mazāk izmantosim fosilos energoresursus. Lietojot vietējo un pats galvenais atjaunojamo kurināmo, tiks veicināta visas Latvijas ekonomiskā attīstība un nodrošinātas jaunas darba vietas.”

AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: “Domājot par stabilu attīstības politiku, nodrošinot nepārtrauktu un drošu siltumapgādi Rīgas pilsētā un ilgtermiņā saglabājot konkurētspēju siltumenerģijas cenu tirgū, 2015.gadā pieņēmām lēmumu dibināt kopuzņēmumu SIA “Rīgas Bioenerģija”. Kopuzņēmuma mērķis ir attīstīt biokurināmā katlumājas celtniecību Rīgā, veicinot siltumenerģijas nozares un uzņēmuma ilgtspējību. Mēs saskatām, ka Rīgas pilsētas Daugavas labajā krastā, iepērkot siltumenerģiju no biokurināmā katlumājām, mēs mazinām atkarību no importētās dabasgāzes un plānojam samazināt siltuma cenu Rīgā.”

SIA “Rīgas BioEnerģija” valdes loceklis Romāns Orlovs: “Biokurināmā katlumājā uzstādīs iekārtas ar augstu siltumenerģijas efektivitāti un moderniem dūmgāzu attīrīšanas filtriem, tā ierobežojot ietekmi uz apkārtējo vidi. Siltumu ražos, izmantojot vietējo Latvijas izejmateriālu – koksnes šķeldu. Plānotā siltuma jauda ir 48 MW, kas būs lielākā šāda veida katlumāja Rīgā un Latvijā.”

Simboliskas kapsulas iemūrēšana biokurināmā katlumājas pamatos

Biokurināmā katlumāju plānots nodot ekspluatācijā 2017.gada novembrī. Tās kopējās izmaksas sastāda 16,5 milj. eiro, no kuriem 70% finansējums saņemts no bankas.