Jūs atrodaties šeit

Aicinām gatavoties jaunajai apkures sezonai

08/09/2021

AS “RĪGAS SILTUMS” ir gatava apkures sezonas uzsākšanai pēc klientu pieprasījuma, aicinām arī klientu aktīvi gatavoties jaunajai sezonai. Lai uzsāktu kārtējo apkures sezonu, samaksai par iepriekš patērēto siltumenerģiju ir jābūt veiktai.  

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām, AS “RĪGAS SILTUMS” jāsamazina tā uzskaitē esošo parādu par neatgūstamā parāda summu, kas izveidojies sakarā ar dzīvokļa īpašnieka maksātnespēju vai nāvi.

Aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekus sniegt informāciju par neatgūstamo parādu esamību un AS “RĪGAS SILTUMS”, saņemot atbilstošus dokumentus, ņems vērā pieteikto neatgūstamā parāda summu, saskaņojot apkures pieslēgšanu mājai.

AS “RĪGAS SILTUMS” īpaši pateicas klientiem un ikvienam iedzīvotājam, kas savlaicīgi norēķinās par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.  

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekle Birute Krūze: “Šajā apkures sezonā, pretēji iepriekšējai, bijām spiesti paaugstināt tarifu, kas bija nenovēršami dēļ būtiska dabasgāzes cenu kāpuma Latvijā un visā pasaulē. Diemžēl tā ietekmē pieauga iepirktā siltuma cenas. Mums ir ļoti svarīgi, lai norēķini tiktu veikti savlaicīgi, jo faktiski ap 70% nepieciešamā siltuma iepērkam, kur galvenais enerģijas piegādātājs ir AS “Latvenergo”. Savlaicīga norēķinu veikšana enerģijas piegādātājiem ir zināms garants drošai un nepārtrauktai siltumapgādei Rīgā.

Klientiem, kuri vēl nav samaksājuši par iepriekšējā sezonā saņemtiem pakalpojumiem, aicinām tos nokārtot, jo šis ir brīdis, kad rēķini ir vismazākie un apkures sezona tuvojas straujiem soļiem.

Lielākā daļa mūsu klientu norēķinus veic savlaicīgi, esam gandarīti par uzticamiem un godprātīgiem sadarbības partneriem! Paldies!

No 2021.gada 1.septembra siltumenerģijas cena ir 57,31 EUR/MWh bez PVN.

Tuvojoties apkures sezonai, klientus aicinām savlaicīgi pārliecināties arī par siltumapgādes sistēmas tehnisko stāvokli un sagatavot individuālos siltummezglus, nodot tās siltumapgādes uzņēmuma darbiniekiem, lai spētu pārliecināties par to drošību. Tas ļaus bez aizķeršanās pieslēgt apkuri, iestājoties vēsākiem laika apstākļiem. Atgādinām, ka savlaicīgi nepieslēdzot ēkas apkurei, tās izsalst un paiet daudz ilgāks laiks un tiek patērēts daudz lielāks siltuma apjoms, kamēr māja reāli iesiltu – sasniegtu vēlamo komforta temperatūru, pazustu mitrums.