Jūs atrodaties šeit

Iepirkumi

Paziņojuma publicēšanas datums Iepirkuma ID Iepirkuma nosaukums Piedāvājuma iesniegšanas datums
13.01.2021 RS 20/374/AK Būvniecības ieceres dokumentācijas “Dīzeļdegvielas tvertnes ar tilpumu 40 m3 uzstādīšana un dīzeļdegvielas padeves sistēmas ierīkošana siltumcentrālē “Daugavgrīva” Lēpju ielā 4, Rīgā 12.02.2021
13.01.2021 RS 20/376/AK Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” notekūdeņu no koģenerācijas energobloka un ūdenssildāmajiem katliem novadīšanas sistēmas rekonstrukcija 05.02.2021
13.01.2021 RS 20/360/AK Izpētes projekta “Rīgas pilsētas Daugavas kreisā krasta centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība laika posmā no 2021. līdz 2031.gadam” izstrāde 05.02.2021
08.01.2021 RS 20/366/AK Zemējumu un zibens aizsardzības kontūru izbūve automatizētajās gāzes katlu mājās 05.02.2021
22.12.2020 .... AS "RĪGAS SILTUMS" pārdod, iznomā un mutiskā izsolē pārdod nekustamos īpašumus Rīgā 26.01.2021
30.10.2020 Nr. RS 20/105/AK
Izmaiņas!
Automātiskās datu nolasīšanas sistēmas izveide un apkope
Pagarināts termiņš līdz 28.01.2021
18.06.2020 RS 20/080/AK IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Siltumcentrāles „Daugavgrīva” mazuta pieņemšanas mezgla nojaukšana ar grunts sanāciju” 15.05.2020
09.04.2020 RS 20/011/AK IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS „RĪGAS SILTUMS”” 09.04.2020
03.06.2019 RS 19/090/AK IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS „RĪGAS SILTUMS” 17.05.2019
15.05.2019 RS/E 19/072/AK Paziņojums par atklāta konkursa Nr. RS/E 19/072/AK “Būvobjekta “Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta”” būvuzraudzība” iepirkuma rezultātiem 01.07.2019

Lapas