Jūs atrodaties šeit

S.Eizenšteina iela 43A

Apraksts:

Pārdošanas sākumcena noteikta EUR 33 600, drošības nauda 10% no sākumcenas.

Ēka atrodas Mežciemā, dzīvojamo māju iekšpagalmā. Sabiedriskais transports pieejams, tāpat arī ērta piebraukšana un autotransporta novietošana pie ēkas. Ēkas iekštelpu stāvoklis ir apmierinošs, biroju daļa ir izremontēta. 

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 08.12.2000. Ēkas kadastra nr.0100 622 0126. Ēka nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Apbūves laukums 359,1 m2. Lietderīgā platība 314,1 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 122 2005. Zemes īpašnieks: 10 privātpersonas. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtrase Dn50 -3 m, aukstā ūdens ievads, Ēkā ir individuālais siltuma mezgls. Noslēgts telpu nomas līgums ar SIA ”TERMES” līdz 29.02.2024. 

Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 33 600

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Telpu apskatei sazināties ar telpu nomnieku SIA”TERMES” tālr. 67531630, 29493505. 

Foto: 

  

Karte: