Jūs atrodaties šeit

Padome

Kārtību, kādā ieceļami valdes un padomes locekļi, regulē likums Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai. Padomes atalgojumu nosaka akcionāri.

AS "RĪGAS SILTUMS" padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētāja Ilze Beināre

Profesionālā darbība vairāk kā 10 gadus saistīta ar Ekonomikas ministrijas darbu. No 2010. līdz 2015.gadam uzņēmējdarbības un eksporta nodaļas vadītāja un uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore, no 2017. – 2020.gadam būvniecības politikas departamenta direktora vietniece, izstrādājot normatīvo aktu projektus un politikas plānošanas dokumentus, komunikācija ar Pasaules Bankas ekspertiem, Eiropas Komisijas uzņēmējdarbības politikas grupu, dalība Eiropas Savienības strukturālo fondu iepirkumu komisijās.

Šobrīd ieņem Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieces amatu būvniecības un mājokļu politikas jautājumos.

Absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu sociālajās zinātnēs.

Padomes priekšsēdētājas vietnieks Jevgenijs Belezjaks

Profesionālā darbība vairāk kā 25 gadus saistīta ar finanšu pakalpojumu nozari, tostarp vairāk kā 10 gadus strādājot Baltijas reģiona vadītāja amatā vienā no pasaules lielākajām banku grupām UniCredit. No 2013. līdz 2020.gadam pildīja Latvijas Līzinga Devēju asociācijas vadītāja pienākumus un no 2019. līdz 2020.gadam bija Latvijas Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis.

Šobrīd ieņem AS “Getliņi EKO” padomes priekšsēdētāja amatu, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes locekļa amatu, vada uzņēmumu “Belconsult”, kas sniedz konsultācijas par uzņēmumu stratēģijām un iekšējās kontroles sistēmām, kā arī turpina piedalīties Latvijas Līzinga Dēvēju asociācijas darbā kā goda biedrs.

Absolvējis Rīgas Biznesa skolu, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.

Padomes loceklis Matīss Paegle

Profesionālā darbība vairāk kā 20 gadu pieredze korporatīvajās finansēs un stratēģijā – aviācijas, enerģētikas, investīciju bankas un alternatīvo investīciju fondu pārvaldnieku jomās, tostarp 17 gadu pieredze enerģētikā un siltumapgādē – biomasas, vēja, saules, biogāzes, ūdeņraža, granulu, TEC un HES projektos. No 1996. līdz 1999.gadam biznesa kontroles direktors uzņēmumā AirBaltic, no 2003.līdz 2005.gadam valdes loceklis AS “Latvenergo”, no 2007. līdz 2010.gadam direktors “GILD Bankers”, no 2010. līdz 2017.gadam biznesa attīstības direktors Šveices uzņēmumā “Atmosclear”, kā arī CEO un CFO virknē portfeļa kompāniju uzņēmumos.

Šobrīd ieņem “BaltCap Infrastruktūras fonds” investīciju direktora amatu.

Absolvējis Stokholmas Ekonomikas augstskolu, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadīšanā (MBA) un bakalaura grādu (B.Sc.) ekonomikā un biznesā.

Padomes locekle Zaiga Liepiņa

Vairāk kā 25 gadu pieredze starptautisko ekonomisko attiecību jautājumos. Piedalījusies vairāku nacionāli nozīmīgu projektu plānošanā un īstenošanā, tostarp, Latvijas pievienošanās Pasaules Tirdzniecības organizācijai, Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, eiro ieviešana, Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai.

Šobrīd ieņem Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieces amatu ārējo ekonomisko attiecību jautājumos, tostarp strādā ar veselības krīzes radīto seku mazināšanas jautājumiem.

Absolvējusi Latvijas Universitāti Starptautiskās ekonomikas un tiesību speciālists ar svešvalodu zināšanām (maģistra programma) un Apvienoto biznesa institūtu (United Business Institutes) Starptautiskā uzņēmējdarbībā.

Padomes loceklis Raivis Kronbergs

Profesionālā darbība vairāk kā 14 gadus saistīta ar Tieslietu ministrijas darbu, izstrādājot ministrijas stratēģiju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iestādes attīstības plāniem, tiesvedības procesa koordinēšana Eiropas Savienības Tiesā, kā arī investīciju un infrastruktūras attīstības projektu vadības uzraudzība. No 2019.gada “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” padomes loceklis, kura galvenais mērķis ir stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopīgajā tiesību telpā.

Šobrīd ieņem Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra amatu.

Absolvējis Biznesa augstskolu Turība, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnēs.