Jūs atrodaties šeit

M.Stacijas iela 8A

Apraksts:

Minimālā pārdošanas  cena noteikta EUR 9 100,  drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 1,75 EUR/m2.

Ēka atrodas Imantā, daudzstāvu dzīvojamo māju iekšpagalmā, ar labi attīstītu sociālo un transporta infrastruktūru. Ēkas agrākais izmantošanas veids - vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa biroju ēkā. 

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 23.07.2002. Ēkas kadastra nr.0100 565 0051. Ēka nodota ekspluatācijā 1971.gadā. Lietderīgā platība 106,7 m2.

Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 065 0018. Zemes īpašnieks Rīgas pilsēta.  Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtrase 2 Dn50 -7,15 m un aukstā ūdens ievads. Telpās atrodas ISM. 

Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 9 100, minimālā nomas maksa 1,75 EUR/m2

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Telpu apskatei sazināties ar Liliju Bērziņu, tālrunis: tālr.2000 2744, 67017928.

Foto: