Jūs atrodaties šeit

Maksas pakalpojumu cenrādis

Maksas pakalpojumu izcenojumi
Nr. Nosaukums Cena, EUR
bez PVN PVN 21% ar PVN
190 Apkures/karstā ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēgšana:      
1 stāvvads 18.79 3.95 22.74
katrs nākamais stāvvads 7.40 1.55 8.95
191 Karstā ūdens ventiļa Dn15 nomaiņa:      
                           - ar ventiļa vērtību 20.79 4.37 25.16
                           - bez ventiļa vērtības 19.12 4.02 23.14
192 Karstā ūdens sistēmas atslēgšana dzīvokļos:      
                           - dzīvokļos ar vienu sanmezglu 24.25 5.09 29.34
                       - dzīvokļos ar diviem sanmezgliem 43.29 9.09 52.38
193 Karstā ūdens sistēmas pieslēgšana dzīvokļos:      
                           - dzīvokļos ar vienu sanmezglu 40.33 8.47 48.80
                        - dzīvokļos ar diviem sanmezgliem 61.85 12.99 74.84
194 Cinkotā dvieļu žāvētāja izgatavošana 34.54 7.25 41.79
195 Cinkotā dvieļu žāvētāja izgatavošana un nomaiņa  74.90 15.73 90.63
* Minētie pakalpojumi pieejami tajās ēkās, kurās ēku iekšējo sistēmu apkalpošana saskaņā ar noslēgto līgumu veic AS "RĪGAS SILTUMS".