Jūs atrodaties šeit

Iemaksas budžetā

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktā prasītā informācija par AS “RĪGAS SILTUMS” veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā par 2019./2020.finanšu gadu (AS “RĪGAS SILTUMS” finanšu gads ir no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim):

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, EUR

Nodokļa veids

Maksājumi valsts budžetā

Maksājumi pašvaldības budžetā

Maksājumi Atskaitījumi

Pievienotās vērtības nodoklis

5 197 628

1 425 352

 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

-

-

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2 706 385

 

 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 368 511

   

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 971

   

Dabas resursu nodoklis

237 628

   

Nekustamā īpašuma nodoklis

   

145 182

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS "RĪGAS SILTUMS" 2019./2020.finanšu gadā nav saņēmusi valsts vai pašvaldības finansējumu.