Jūs atrodaties šeit

Iemaksas budžetā

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktā prasītā informācija par AS “RĪGAS SILTUMS” veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā par 2019.finanšu gadu (AS “RĪGAS SILTUMS” finanšu gads ir no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim):

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, EUR

Nodokļa veids

Maksājumi valsts budžetā

Maksājumi pašvaldības budžetā

Maksājumi Atskaitījumi

Pievienotās vērtības nodoklis

1 289 004

5 508 608

 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

 

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2 571 590

 

 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 128 068

   

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

3 007

   

Dabas resursu nodoklis

130 934

   

Nekustamā īpašuma nodoklis

   

154 926

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS "RĪGAS SILTUMS" 2018./2019.finanšu gadā nav saņēmusi valsts vai pašvaldības finansējumu.