Tiešie norēķini – atbildes uz aktuāliem jautājumiem
Aktuāls konkurss / izsole! Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš: līdz 2021.gada 26.janvārim plkst.14.00
Dzīvokļa īpašniek, Tev ir iespēja noskaidrot parādu par daudzdzīvokļu mājai piegādāto siltumenerģiju sadaļā: Iedzīvotājiem – Daudzdzīvokļu māju īpašnieku parādi
Aizvērt