Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” rīcības pasākumi koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatīšanās laikā

13/03/2020

Lai mazinātu inficēšanās risku, nodrošinātu drošu darba vidi, pārvaldot situāciju koronavīrusa izraisītās Covid-19 izplatīšanās laikā un rūpējoties par darbinieku veselību, AS “RĪGAS SILTUMS” nosaka šādus organizatoriskos pasākumus:

Rīcība ārkārtējās situācijas izsludināšanas gadījumā.

 1. Izveidota situācijas pārvaldības darba grupa, kura operatīvi pieņem lēmumus par rīcību ārkārtas situācijā vai darbinieku masveida saslimšanas gadījumā.
 2. Ierobežo apmeklētāju iekļūšanu AS “RĪGAS SILTUMS” teritorijā.
 3. Dokumentu saņemšanai un izsniegšanai ierīko tam speciāli paredzētu vietu.
 4. Sapulces un tikšanās organizē videokonferenču formā.
 5. Veic komunikāciju, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
 6. Nodrošina iespēju daļai no darbiniekiem, kuriem tas ir iespējams, strādāt attālināti.
 7. Nodrošina darbiniekiem nepārtrauktu informatīvo atbalstu.
 8. Rīkojas saskaņā ar valstī noteiktajām norādēm ārkārtas situācijā un uzņēmumā apstiprinātajiem rīcības plāniem.

 

Rīcība Covid – 19 saslimšanas profilaksei.

 1. Darbojas saskaņā ar rīcības plānu profilakses pasākumu veikšanai un darbinieka saslimšanas gadījumā.
 2. Nodrošina ikdienas telpu apstrādi ar baktericīda gaisa recirkulatoru, pastiprinātu grīdu, virsmu, durvju rokturu, gaismas slēdžu, izlietnes krānu dezinficēšanu.
 3. Nodrošina dezinficējošo līdzekļu novietošanu telpās, kur darbinieki ēd, sanitārās telpās (tualetēs).
 4. Nodrošina darbinieku, kura pienākumi nosaka saskari ar potenciālo infekcijas avotu (piem., ĒISA), ar individuālajiem dezinfekcijas/aizsardzības līdzekļiem.  
 5. Nodrošina informācijas par veicamajiem Covid - 19 profilaktiskajiem un ārkārtas pasākumiem izvietošanu iekšējā tīmekļa vietnē, uz informācijas dēļiem un nosūtot to struktūrvienību vadītājiem.
 6. Nodrošina Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) vadlīniju par pareizu roku mazgāšanu izvietošanu visās roku mazgāšanas vietās.
 7. Ierobežo kolektīvo pasākumu organizāciju telpās.
 8. Samazina tiešo kontaktu ar sadarbības partneriem un klientiem, mudinot komunikāciju veikt telefoniski vai elektroniski.
 9. Nodrošina darbiniekiem nepārtrauktu informatīvo atbalstu.
 10. Pastāvīgi seko līdzi SPKC informācijai par situācijas attīstību un rekomendācijām turpmākai rīcībai.

Darbinieku rīcība Covid - 19 saslimšanas profilaksei.

 1. Regulāri mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi.
 2. Regulāri vēdina telpas.
 3. Samazina aktīvo tiešo komunikāciju. 
 4. Seko līdzi savam veselības stāvoklim. Slimības gadījumā sazinās ar ģimenes ārstu.
 5. Ja kādam no darbinieka ģimenes locekļiem ir konstatēts Covid – 19, nekavējoties informē par to struktūrvienību vadītāju saskaņā ar rīcības plānu.   
 6. Ievēro rekomendācijas neceļot. Ceļošanas gadījumā pēc atgriešanās no valsts, kur reģistrēti saslimšanas gadījumi, rīkojas saskaņā ar uzņēmumā noteikto kārtību.