Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” akcionāri apstiprina gada pārskatu, peļņu novirza attīstībai un dividendēm

30/04/2020

Šī gada 29.aprīļa AS “RĪGAS SILTUMS” akcionāru kārtējā sapulcē tika apstiprināts 2018./2019. finanšu gada pārskats un sadalīta peļņa 1,3 milj. eiro. Peļņu tika nolemts sadalīt: 50% (671,8 tūkst.) novirzot uzņēmuma attīstībai - projektiem, kas samazinās siltuma zudumus siltumapgādē un ļaus efektīvāk ražot siltumenerģiju, bet otru daļu 50% (671,8 tūkst.) nolemts izmaksāt dividendēs. 

AS “RĪGAS SILTUMS” finanšu gads, kas ilga no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim, tika pabeigts ar 148,7 miljonu eiro lielu apgrozījumu, kas ir par 2% mazāks nekā iepriekšējā gadā. Ieņēmumu nelielais kritums saistāms ar to, ka pārdotās siltumenerģijas daudzums galvenokārt atkarīgs no siltiem laika apstākļiem.  

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: “Atbalstot Eiropas zaļā kursa virzienu, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, pērn tika uzsākta divu energoefektīvu biokurināmā projektu realizācija: katlu mājas izbūve ar jaudu līdz 50 MW SC „Imanta” un  biokurināmo ūdenssildkatlu ar jaudu 2X4 MW uzstādīšana siltumcentrālē "Daugavgrīva". Abus projektus plānots pabeigt 2020.gadā.

Ilgstoši un mērķtiecīgi modernizējot siltumenerģijas pārvades sistēmu, akciju sabiedrība ir devusi ieguldījumu tīras vides saglabāšanā, drošībā un sasniegusi augstāku ekonomisko efektivitāti, tādējādi ieguvēji ir gan sabiedrība kopumā, gan mūsu klienti. 2018./2019.finanšu gadā nomainīti siltumtīklu posmi, kuriem bija raksturīgs liels noplūžu skaits. Kopumā nomainīti un no jauna izbūvēti 9,38 km siltumtīklu. Aizvadītajā finanšu gadā siltumzudumi bija 11,65%, kas ir zemākie uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.”

Viens no pakalpojuma kvalitātes rādītājiem ir siltumenerģijas piegādes nepārtrauktība. Lai remontdarbu laikā klientiem tiktu nodrošināta siltumenerģijas piegāde, veicot siltumtīklu rekonstrukciju tiek izbūvēti pagaidu siltumtīkli. 2018./2019. finanšu gadā remontdarbu laikā siltumenerģijas piegāde netika pārtraukta 291 ēka, nodrošinot ar karsto ūdeni vairāk nekā  7 tūkst. dzīvokļu. Ieviestā labā komercprakse  uzlabo klientu apmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti un tādējādi palielinot pārdotās siltumenerģijas apjomu par 3,34 tūkst. MWh.

Aizvadītajā finanšu gadā, pieaugot interesei par jaunbūvējamo objektu pieslēgšanu Rīgas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tika uzsākta siltumenerģijas lietošana 48 jaunos objektos ar kopējo plānoto siltuma slodzi 32,6 MW. Turklāt pirmo reizi akciju sabiedrības vēsturē tika paplašināta siltumapgādes zona ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežām, izbūvējot siltumtīklus un pieslēdzot klientus Stopiņu novadā. Pieslēgto klientu vidū ir gan jauni daudzdzīvokļu namu kompleksi, gan lieli tirdzniecības centri, piemēram, IKEA, AKROPOLE, ORIGO un ALFA jaunais korpuss, arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kvartāli, piemēram, SIA "Bonava Latvija" projekts "Dreilinga nami", SIA "MERKS" Skanstes ielā un Gaiļezerā, SIA "YIT Latvija" un daudzi citi.