Jūs atrodaties šeit

Paziņojums par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu siltumcentrālei “Imanta”

27/09/2021

AS “RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģ. Nr. LV40003286750, Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012) paziņo, ka Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2021. gada 14. septembrī ir pieņēmusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu izmaiņai esošajā darbībā siltumcentrālei “Imanta” Rīgā, Kurzemes prospektā 17. Darbības izmaiņas – biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve un darbība siltumcentrālē “Imanta”.

Iepazīties ar iesnieguma saturu AS “RĪGAS SILTUMS” telpās Cēsu ielā 3a, 3.korpusā, Rīgā, 104.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, ievērojot visas MK 2020. gada 09. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības, kā arī Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: https://bit.ly/RSImanta, kā arī sniegt jautājumus līdz 2021. gada 08. oktobrim (ieskaitot) sūtot uz e-pastu: siltums@rs.lv.

Kontaktpersona: Mērījumu un ieregulēšanas dienesta vadītājs I.Vanags, tālr. 67017130, 67017144.

Iesnieguma sabiedriskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā notiks Skype vidē š.g. 12. oktobrī plkst. no 15:00 līdz 17:00, izmantojot tiešsaistes formu: https://bit.ly/RSSkype.

Rakstiskus priekšlikumus par minēto iesniegumu var iesniegt Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045, sūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021. gada 28. oktobrim) vai sūtot uz e-pastu: pasts@vvd.gov.lv, 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas (ieskaitot).

Ja tiks izsludināta ārkārtas situācija, interesenti netiks pieņemti AS “RĪGAS SILTUMS” telpās.