Jūs atrodaties šeit

Paziņojums par akcionāru kārtējo sapulci

27/04/2020

AS “RĪGAS SILTUMS” valde paziņo, ka AS “RĪGAS SILTUMS” akcionāru kārtējā sapulce notiks 29.04.2020. plkst. 13.00 Rīgā, Cēsu ielā 3a, 1.korpusa, 2.st., 25.kab. ar darba kārtību:

  1. AS “RĪGAS SILTUMS” valdes ziņojums par darbību 2018./2019.finanšu gadā.
  2. AS “RĪGAS SILTUMS” 2018./2019.finanšu gada pārskati.
  3. AS “RĪGAS SILTUMS” padomes ziņojums par darbību 2018./2019.finanšu gadā.
  4. Par AS “RĪGAS SILTUMS” 2018./2019.finanšu gada peļņas izlietošanu.

Akcionāru sapulci sasaukusi  AS „RĪGAS SILTUMS” valde (20.02.2020. lēmums Nr. 19).

Par akcionāru sapulci akcionāriem paziņots rakstveidā 20.02.2020.