Jūs atrodaties šeit

Pārvēl AS „RĪGAS SILTUMS” padomi

13/08/2019

Š.g. 13.augustā akcionāru ārkārtas pilnsapulcē tika pārvēlēts AS „RĪGAS SILTUMS” padomes sastāvs. Tajā tika ievēlēti - Vjačeslavs Stepaņenko (Rīgas domes (RD)  Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs), Jānis Ločmelis (RD deputāts), Juris Radzevičs (Rīgas pilsētas izpilddirektors), Kaspars Lore (Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors)  un Dzintars Kauliņš (Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks).

Padome tika pārvēlēta, jo kopš 2016.gada augusta tā strādāja nepilnā sastāvā ar četriem padomes locekļiem (pirms padomes termiņa beigām, 2016.gada 1.augustā, padomes locekļa amatu atstāja Rota Šņuka). Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devītajā daļā noteikto, ja padomes loceklis atstāj amatu pirms padomes termiņa beigām, notiek jaunas padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu padomes sastāvu.  

Padomes locekļu pārvēlēšanai, Ekonomikas ministrija 2019.gada jūnijā lūdza AS “RĪGAS SILTUMS” valdi sasaukt akcionāru ārkārtas pilnsapulci.

Jaunā padome ievēlēta uz 5 gadiem.

Par AS „RĪGAS SILTUMS”

AS „RĪGAS SILTUMS” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir ap 800 kilometru, no kuriem 74% atrodas AS „RĪGAS SILTUMS” īpašumā.

AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).