Tiešie norēķini – atbildes uz aktuāliem jautājumiem
Aktuāls konkurss / izsole! Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš: līdz 2020.gada 1.decembrim plkst.14.00
Dzīvokļa īpašniek, Tev ir iespēja noskaidrot parādu par daudzdzīvokļu mājai piegādāto siltumenerģiju sadaļā: Iedzīvotājiem – Daudzdzīvokļu māju īpašnieku parādi
Aizvērt