You are here

Pēc Daugavas labā krasta siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes kopā atklāti 47 bojājumi siltumtīklos

08/06/2020

AS “RĪGAS SILTUMS” pēc Daugavas labā krasta siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes šobrīd kopā atklājusi 47 bojājumus siltumtīklos. No tiem 4 vēl jānovērš AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīklos, savukārt, 9 bojājumi konstatēti citu īpašnieku piederošajos siltumtīklos. Par to salabošanu atbildīgi siltumtīklu īpašnieki, kas ir dažādas organizācijas un firmas.

AS “RĪGAS SILTUMS” atvainojas par sagādātajām neērtībām hidrauliskās pārbaudes laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni!

Pērn šādā pašā laika periodā (4 dienās) bija atklāts 41 bojājums, bet jānovērš bija vēl 17 defekti.

Siltumtīklu apgaitas un bojājumu meklēšana turpināsies līdz 10 dienām. Tiek pieņemts, ka visi konstatētie bojājumi šajā periodā, tiek atklāti, pateicoties hidrauliskām pārbaudēm.  

Ēku saraksts, kurās dēļ bojājumiem siltumtīklos šobrīd vēl nav pieejams karstais ūdens, tiek ik dienu (līdz plkst.10:00) publicēts AS “RĪGAS SILTUMS” mājas lapā www.rs.lv sadaļā Jaunumi. Ja mājas adrese nav iekļauta sarakstā, bet tajā tomēr nav karstais ūdens, lūdzam vērsties pie ēkas apsaimniekotāja, kura kompetencē ir pieslēgt ēku atpakaļ pie AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīkliem un atjaunot karstā ūdens padevi!

Rīgā kopumā ir vairāk nekā 800 km siltumtīklu, no kuriem 695 km ir AS “RĪGAS SILTUMS” īpašumā. Šobrīd 63% AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīklu ir nomainīti, aprīkoti ar siltumnesēja noplūžu konstatējošu signalizāciju un atrodas labā tehniskā stāvoklī.

Rīgā aizvien pieaug rajonu skaits, kuros hidrauliskās pārbaudes vairs netiek veiktas katru gadu, bet nu jau ar gada līdz pat 4 gadu pārtraukumu. Šobrīd tās ir, piemēram, Daugavgrīva un Keramikas ielas rajons, taču šādu rajonu paliek vairāk, aizvien pārbūvējot savu laiku nokalpojušos siltumtīklus.

Svarīgi atzīmēt, ka vairāk nekā 120 km siltumtīklu nepieder AS “RĪGAS SILTUMS”. To tehniskais stāvoklis lielākoties nav pats labākais, tāpat siltumtīklu bojājumu novēršanu katrs īpašnieks veic, vadoties pēc saviem ieskatiem.

 

Par hidraulisko pārbaudi

Hidrauliskās pārbaudes ir visefektīvākā metode, lai pārliecinātos par siltumtīklu drošību, tādējādi, samazinot apkures sezonā iespējamo siltumtīklu defektu skaitu. To laikā katru siltumtīklu posmu pārbauda ar paaugstinātu spiedienu. Hidraulisko pārbaužu laikā tiek kontrolēts cauruļvadu, armatūras, savienojuma atloku un kompensatoru blīvums.

Lai minimizētu hidraulisko pārbaužu ietekmi uz apkārtējo vidi un mazinātu applaucēšanās draudus, pirms hidrauliskās pārbaudes siltumnesēja temperatūra siltumtīklos tiek pazemināta zem +45 grādiem. Ziemā siltumnesēja temperatūra var pārsniegt pat +100 grādus. Siltumnesējs ir tehniskais ūdens, kas cirkulē tikai centralizētās siltumapgādes siltumtīklos. Karstā ūdens sagatavošanu un temperatūras uzturēšanu nodrošina individuālais siltummezgls, kas izbūvēts katrā ēkā.