You are here

Iemūrēs simbolisku kapsulu SC „Imanta” biokurināmā katlu mājas pamatos

02/10/2019

AS „RĪGAS SILTUMS” vadība kopā ar uzņēmuma akcionāriem, padomi un būvnieka SIA „Energoremonts Rīga” pārstāvjiem trešdien, 9.oktobrī, plkst. 11:00 svinīgā pasākumā iemūrēs simbolisku kapsulu SC „Imanta” biokurināmā katlu mājas pamatos Rīgā, Kurzemes  prospektā 17.

Jaunā katlu māja būs viens no lielākajiem centralizētās siltumapgādes siltumavotiem Latvijā, kurā kā kurināmo izmantos koksnes šķeldu. Plānotā biokurināmā katlu mājas jauda būs 48 MW.

Pasākumu aicināti apmeklēt plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiks nodrošināts transports - trešdien, 9.oktobrī pie Rīgas domes ēkas (RTU pusē pie barjeras) līdz plkst. 10:30 interesentus gaidīs autobusiņš.

Savu dalību pasākumā aicinām pieteikt līdz 8.oktobra plkst.16:00, pa tālruni 26445709.

Biokurināmā pieaugums AS „RĪGAS SILTUMS” kurināmā bilancē reizē arī veicina sasniegt izvirzītos vides mērķus, Rīgai 2009.gadā pievienojoties PILSĒTU MĒRU PAKTAM, kurā pausta vienpusēja apņemšanās līdz 2020.gadam par 20% samazināt ES radītās CO2 emisijas apjomu, kas panākams par 20% paaugstinot energoefektivitāti un līdz 20% palielinot atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā.