You are here

Biokurināmā katlu mājas izbūve SC “Imanta” ar katlu jaudu 40 MW