You are here

Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz resursu patēriņu ēkā