Jūs atrodaties šeit

Maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. Nosaukums Cena, EUR
bez PVN PVN 21% ar PVN
191 Karstā ūdens ventiļa Dn15 nomaiņa:      
                           - ar ventiļa vērtību 20.79 4.37 25.16
                           - bez ventiļa vērtības 19.12 4.02 23.14
192 Karstā ūdens sistēmas atslēgšana dzīvokļos:      
                           - dzīvokļos ar vienu sanmezglu 24.25 5.09 29.34
                       - dzīvokļos ar diviem sanmezgliem 43.29 9.09 52.38
194 Cinkotā dvieļu žāvētāja izgatavošana  34.54 7.25 41.79
195 Cinkotā dvieļu žāvētāja izgatavošana un nomaiņa  74.90 15.73 90.63
207 Apkures/karstā ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēgšana:      
1 stāvvads 19.66 4.13 23.79
katrs nākamais stāvvads 7.74 1.63 9.37
208 Karstā ūdens sistēmas pieslēgšana dzīvokļos:      
                           - dzīvokļos ar vienu sanmezglu 46.39 9.74 56.13
                        - dzīvokļos ar diviem sanmezgliem 73.14 15.36 88.50
* Minētie pakalpojumi pieejami tajās ēkās, kurās ēku iekšējo sistēmu apkalpošana saskaņā ar noslēgto līgumu veic AS "RĪGAS SILTUMS".