Jūs atrodaties šeit

Kvalifikācijas sistēmas

AS "RĪGAS SILTUMS" uzaicina Piegādātājus iesniegt pieteikumus to iekļaušanai kvalifikācijas sistēmā, kuras mērķis atlasīt un uzturēt kvalificētu piegādātāju sarakstu, kas nodrošinātu iespēju operatīvi, labā kvalitātē un ar atbilstošām garantijām saņemt nepieciešamos būvdarbus un pakalpojumus no kvalificētiem Piegādātājiem, un kura dalībnieki tiks uzaicināti piedalīties cenu aptaujās un/vai slēgtos konkursos par būvdarbu un/vai pakalpojumu veikšanu AS “RĪGAS SILTUMS” rīkotajās iepirkuma procedūrās.

Piegādātāju kvalifikācija siltumtīklu projektēšanas darbu veikšanai

Kvalificētie izpildītāji siltumtīklu projektēšanas darbu veikšanai

Nr.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Vienotais reģ. Nr.

Iekļaušanas datums

Datums, līdz kuram kvalificējies

1.

AS "Komunālprojekts"

40003005372

30.06.2022

30.06.2024

2.

SIA "ĢIRTA GRŪBES BŪVNIECĪBAS BIROJS"

40003590176

30.06.2022

30.06.2024

3.

vienas personas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEK-KONSULT"

40103138506

30.06.2022

30.06.2024

 

Piegādātāju kvalifikācija topogrāfisko plānu un apgrūtinājumu plānu izstrādei

Kvalificētie izpildītāji topogrāfisko plānu un apgrūtinājumu plānu izstrādei

Nr.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

Vienotais reģ. Nr.

Iekļaušanas datums

Datums, līdz kuram kvalificējies

1.

SIA “METRUM”

40003388748

22.08.2022

22.08.2024

2.

Kompānija “PARNAS” Pro SIA

40103028403

22.08.2022

22.08.2024

3.

Juridisko personu apvienība SIA „GEOPOLS” un SIA “GEOPOLS.LV”

40003702141

un

40203109804

22.08.2022

22.08.2024

Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu

Pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām par tiesībām veikt ēku un inženierbūvju remontu

Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā

Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā