Jūs atrodaties šeit

Elvīras iela 1B

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 41 000, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 1,15 EUR/m2. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kad. nr.0100 064 0201 1741m2 platībā un ēkas, kad.nr.0100 564 0107, (kad.apz. 0100 064 2010 001) ar lietderīgo platību 149m2. Zemesgabals reģistrēts zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 26.09.2016. un ēka 25.06.2001. Ēka nodota ekspluatācijā 1980.gadā. Apbūves laukums 165,9m2. Ēkā atrodas ISM. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīklu ievads.  Telpu apskatei  sazināties ar Liliju Bērziņu, tālr. +371 20002744, +371 67017928. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 41 000, minimālā nomas maksa 1,15 m2.

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: