Jūs atrodaties šeit

Gobas iela 25A

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 12 000, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 2,04 EUR/m2. Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 18.06.2001. Ēkas kadastra nr.0100 597 0038 (kad.apz. 0100 097 2070 002). Ēka nodota ekspluatācijā 1972.gadā. Apbūves laukums 117,6 m2. Lietderīgā platība 89,5 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu, kad.nr.0100 097 2070. Zemesgabala īpašnieks: Rīgas pilsētas pašvaldība. Ēkā atrodas ISM. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīkli kopā ar aizsargjoslu 12 m2.  Telpu apskatei  sazināties ar Liliju Bērziņu, tālr. +371 20002744, +371 67017928. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 12 000, minimālā nomas maksa 2,04 m2.

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: