Jūs atrodaties šeit

Šauļu iela 2C

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 11 600, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 1,22 EUR/m2. Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 07.06.2012. Ēkas kadastra nr.0100 567 0031 (kad.apz. 0100 067 2026 003). Ēka nodota ekspluatācijā 1970.gadā. Apbūves laukums 117,3 m2. Lietderīgā platība 90,6 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu, kad.nr.0100 067 2142. Zemes īpašnieks: Rīgas pilsētas pašvaldība, noslēgts zemes nomas līgums 1123m2 platībā. Ēkā atrodas ISM. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīklu ievads.  Telpu apskatei  sazināties ar Liliju Bērziņu, tālr. +371 20002744, +371 67017928. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 11 600, minimālā nomas maksa 1,22 m2.

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: