Jūs atrodaties šeit

Mazā Ropažu iela 4

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 29 200, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 0,94 EUR/m2. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra nr.0100 086 2102) 164m2 un ēkas (kadastra apzīmējums nr.0100 086 0224 009) ar lietderīgo platību 199,2 m2.. Zemesgabals reģistrēts zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 04.01.2012. un ēka 17.12.2001. Ēka nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Apbūves laukums 240,2m2. Daļa no ēkas saistīta ar zemesgabalu, kad.nr.0100 086 0224. Zemesgabala īpašnieks-privātpersona. Ēkā atrodas ISM. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīkli kopā ar aizsargjoslu 17m2, virszemes siltumtrase. Telpu apskatei  sazināties ar Anitu Jevļevu, tālr. +371 26302802, +371 67017446. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 29 200, minimālā nomas maksa 0,94 m2.

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: