Jūs atrodaties šeit

Bultu iela 3A

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 43 000, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 1,13 EUR/m2.

Ēka atrodas starp daudzdzīvokļu mājām, piebraukšana no Aglonas un Maskavas ielām. Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, sadzīves telpās veikts remonts. Labiekārtojums: pilsētas elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, centrālapkure, ir tualetes telpa, duša. Telpas piemērotas darbnīcu vai noliktavu vajadzībām.

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 26.01.2001. Ēkas kadastra nr.0100 578 0317 (kad.apz. 0100 078 0344 003). Ēka nodota ekspluatācijā 1974.gadā. Apbūves laukums 415,9 m2. Lietderīgā platība 376 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu, kad.nr.0100 078 0344. Zemes īpašnieks: privātpersonas, noslēgts zemes nomas līgums, nomātā platība 1084 m2. Ēkā atrodas ISM. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīkli kopā ar aizsargjoslu 85 m2, pagrabā siltumtrase. 

Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 43 000, minimālā nomas maksa 1,13 m2.

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Telpu apskatei sazināties ar Anitu Jevļevu, tālr. +371 26 302 802. 

Foto: 

              

Karte: