Jūs atrodaties šeit

Jasmuižas iela 11A

Apraksts:

Sākuma cena noteikta EUR 62 300, drošības nauda 10% no sākumcenas.

Ēka atrodas Pļavniekos, apkārt daudzdzīvokļu mājas, izglītības iestādes, sabiedriskā transporta pieturvieta netālu. Ēkas plānojums piemērots viena uzņēmuma vajadzībām. Telpu stāvoklis kopumā apmierinošs, iekšējās apdares nolietojums. Atsevišķās telpās, kabinetā un sadzīves telpās veikti remonta darbi, tajā skaitā atjaunota telpu dekoratīvā apdare, uzstādīta jauna santehnika. Nodrošināts pieslēgums centrālajiem elektrotīkliem, pilsētas ūdens un kanalizācijas vadiem, centrālajai apkurei.  

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS “RĪGAS SILTUMS” vārda 15.10.2001. Ēkas kadastra nr. 0100 621 0620. Ēka nodota ekspluatācijā 1984.gadā. Apbūves laukums 423,6 m2. Lietderīgā platība 375,4 m2. Telpā 45 m2 platībā ir izvietota AS “Sadales tīkls” transformatoru apakšstacija un 41,8 m2 platībā atrodas aukstā ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija. Ēkā atrodas ISM.

Ēka saistīta ar zemes gabalu (kad.nr.0100 121 1050). Zemes īpašnieks privātpersona. Noslēgts zemes nomas līgums 415m2 platībā. Ēkas apgrūtinājumi - siltumtīkli kopā ar aizsargjoslu 51 m2.

22.05.2019. starp AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” noslēgts nomas līgums ar darbības termiņu līdz 22.05.2024., telpu apskatei tālr.25483366. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 62 300

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Telpu apskatei tālrunis: 25483366

Foto: 

           

Karte: