Jūs atrodaties šeit

Maskavas iela 291B

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 8 300, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 1,58 EUR/m2. Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 27.12.2000. Ēkas kadastra nr.0100 572 0171 (kad.apz. 0100 072 0079 007). Ēka nodota ekspluatācijā 1967.gadā. Apbūves laukums 113 m2. Lietderīgā platība 100,3 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu, kad.nr.0100 072 0079. Zemes īpašnieks: juridiska persona, noslēgts zemes nomas līgums, nomātā platība 113 m2. Ēkā atrodas ISM. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīkli kopā ar aizsargjoslu 36m2, pagrabā siltumtrase. Telpu apskatei  sazināties ar Anitu Jevļevu, tālr. +371 26302802, +371 67017446. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 8 300, minimālā nomas maksa 1,58 m2.

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: