Jūs atrodaties šeit

Slāvu iela 23 k-1

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 14 400, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 1,53 EUR/m2. Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 03.05.2001. Ēkas kadastra nr.0100 571 0382 (kad.apz. 0100 071 0049 001). Ēka nodota ekspluatācijā 1972.gadā. Apbūves laukums 210,8m2. Lietderīgā platība 177,9 m2. Iznomājamā platība 177,9 m2. Ēkas telpā 38,5m2  atrodas AS “Sadales tīkls” transformatoru apakšstacija. Ēka saistīta ar zemes gabalu, kad.nr.0100 071 0049. Zemes īpašnieks: Juridiska persona. Zems nomas līgums ir noslēgts, nomātā platība 1369 m2. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīkli kopā ar aizsargjoslu 158m2. Telpu apskatei  sazināties ar Anitu Jevļevu, tālr. +371 26302802, +371 67017446. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 14 400, minimālā nomas maksa 1,53 m2.

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: