Jūs atrodaties šeit

Mežciema iela 25

Apraksts:

Minimālā pārdošanas  cena noteikta EUR 33 400, drošības nauda 10%. 

Pārdod lielu, daudzfunkcionālu – bijušā centrālā siltumpunkta – ēku Mežciemā par zemu cenu. Būves pamatkonstrukcijas stabilas. Telpās nepieciešams remonts. Pēc tehnisko noteikumu un projektu izstrādes ir atjaunojams pieslēgums pilsētas centrālajiem inženiertīkliem. Ēka nodota ekspluatācijā 1986.gadā. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtrase Dn50 -12 m un aukstā ūdens ievads. Telpas šobrīd netiek izmantotas, agrāk tajās atradās administratīvās telpas, darbnīcas.  

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 14.03.2001. Ēkas kadastra nr.0100 622 0131. Apbūves laukums 1344,8 m2. Lietderīgā platība 1436,6 m2

Blakus ēkai nesen uzstādīts sporta un bērnu laukumu komplekss, kur ir ne tikai šūpoles, karuseļi un slīdkalniņi bērniem, bet arī ielu trenažieri pieaugušajiem. Saskaņā ar Rīgas teritorijas un apbūves noteikumiem, teritorijā atļautā izmantošana ir daudzdzīvokļu nams, savrupmāja, rindu māja u. c.
Ēka atrodas blakus Gaiļezeram, ar labi attīstītu sociālo un transporta infrastruktūru. Tā izvietota daudzstāvu dzīvojamo māju iekšpagalmā.

Ēka saistīta ar zemes gabalu (kad.nr. 0100 122 0077) 6401 m2. Zemes īpašnieks fiziska persona. Zemes nomas līgums ir noslēgts. Zemes gabala apgrūtinājumi ir siltumtīklu un siltumkameras aizsardzības zona 394 m2. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtrase Dn50 -12 m un aukstā ūdens ievads. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt  sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 33 400 

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: 

     

Karte: