Jūs atrodaties šeit

Mežciema iela 25

 

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 72 200, drošības nauda 10%. Telpu minimālā nomas maksa 1,07 EUR/m2. Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS "RĪGAS SILTUMS” vārda 14.03.2001. Ēkas kadastra nr.0100 622 0131. Ēka nodota ekspluatācijā 1986.gadā. Apbūves laukums 1344,8 m2. Lietderīgā platība 1436,6 m2. Iznomājamā platība 1436,6 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu (kad.nr. 0100 122 0077) 6401 m2. Zemes īpašnieks : privātpersona. Zemes nomas līgums ir noslēgts. Zemes gabala apgrūtinājumi ir siltumtīklu un siltumkameras aizsardzības zona 394 m2. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtrase Dn50 -12 m un aukstā ūdens ievads. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt konkursu sadaļā.

Cena: 

EUR 72 200, minimālā nomas maksa 1,07 EUR/m2 

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: