Jūs atrodaties šeit

Etnas iela 5 un 7

 

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 314 000, drošības nauda 10%. Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 23.02.2000. Ēkas nodotas ekspluatācijā 1964.gadā. Iznomājamā platība 1134,3 m2. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra nr.0100 026 0216) 829 m2 un administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums nr.0100 026 0216 001) ar lietderīgo platību 1083,5 m2 un garāžas (kadastra apzīmējums nr.0100 026 0216 002) ar lietderīgo platību 50,80 m2. Administratīvās ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīkli kopā ar aizsargjoslu 117 m2. Zemes gabala apgrūtinājumi ir siltumtīkli 144 m2, elektrokabeļu tīkli 50 m2, aukstā ūdens ievads, telekomunikācijas, ielu sarkanajās līnijās 63 m2.  Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt konkursu sadaļā.

Cena: 

EUR 314 000, minimālā nomas maksa 1,04 EUR/m2

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: