Jūs atrodaties šeit

Etnas iela 5 un 7

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 249 000, ieskaitot ISM atlikušo vērtību, drošības nauda 10%. Telpu minimālā nomas maksa 0,98 EUR/m2

Ēka atrodas pilsētas centrā, kvaltālā starp Senču, Brīvības, Klijānu ielām un Lielajiem kapiem. Apkārt - daudzdzīvokļu mājas. Pieejams sabiedriskais transports. Pirmā stāva telpās atrodas siltumtrase un siltumpunkts, pārējā ēkas daļa netiek izmantota. Ēkas pārējās telpas bijušas izmantotas biroju vajadzībām. 

Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 23.02.2000. Ēkas nodotas ekspluatācijā 1964.gadā. Iznomājamā platība 1134,3 m2.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra nr.0100 026 0216) 829 m2 un administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums nr.0100 026 0216 001) ar lietderīgo platību 1083,5 m2 un garāžas (kadastra apzīmējums nr.0100 026 0216 002) ar lietderīgo platību 50,80 m2.

Administratīvās ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīkli kopā ar aizsargjoslu 117 m2. Zemes gabala apgrūtinājumi ir siltumtīkli 144 m2, elektrokabeļu tīkli 50 m2, aukstā ūdens ievads, telekomunikācijas, ielu sarkanajās līnijās 63 m2. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 249 000, minimālā nomas maksa 0,98 EUR/m2

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Telpu apskatei sazināties ar Dmitriju Usačovu, tālrunis: 29279100.

Foto: 

      

Karte: