Jūs atrodaties šeit

M.Stacijas iela 8A

 

Apraksts:

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 29 000, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa 1,69 EUR/m2. Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 23.07.2002. Ēkas kadastra nr.0100 565 0051. Ēka nodota ekspluatācijā 1971.gadā. Lietderīgā platība 106,7 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 065 0018. Zemes īpašnieks Rīgas pilsēta. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtrase 2 Dn50 -7,15 m un aukstā ūdens ievads. Telpās atrodas ISM. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt konkursu sadaļā.

Cena: 

EUR 29 000, minimālā nomas maksa 1,69 EUR/m2

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: