Jūs atrodaties šeit

Līvciema iela 9A

 

Apraksts:

AS ”RĪGAS SILTUMS”  tālr.20002744, 67017928. 

Minimālā pārdošanas cena noteikta EUR 64 400, drošības nauda 10% no sākumcenas. Telpu minimālā nomas maksa  1,04 EUR/m2.

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 23.05.2014. Ēkas kadastra nr.0100 579 0084. Ēka nodota ekspluatācijā 2014.gadā. Apbūves laukums 690,5m2. Lietderīgā platība 642,60 m2. Iznomājamā platība 601,3m2.

Ēka saistīta ar zemes gabaliem kad.nr. 0100 079 0033, 0100 107 0330, 0100 079 0174. Zemes īpašnieki Rīgas pilsēta un privātpersona. Ēkas apgrūtinājumi – transformatoru apakšstacija 41,3 m2un aukstā ūdens ievads. Ēkā atrodas ISM.Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 69 400, minimālā nomas maksa 1,04 EUR/m2

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: