Jūs atrodaties šeit

Ulbrokas iela 18A

 

Apraksts:

Sākumcena noteikta EUR 63 200, drošības nauda 10% no sākumcenas. Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 26.06.2001. Ēkas kadastra nr.0100 621 0597. Ēka nodota ekspluatācijā 1986.gadā. Apbūves laukums 627,7 m2. Lietderīgā platība 816,7 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr.0100 121 4018, kurš atdalīts no 0100 121 1241. Zemes īpašnieks: privātpersonas. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtrases 2Dn 50 – 5 m (pagrabā), transformatora apakšstacija 51 m2 telpā, aukstā ūdens sūkņu stacija 42 m2 telpā. Telpās atrodas SIA”PIKASO”, noslēgts telpu nomas līgums līdz 30.04.2020. Telpu apskatei sazināties ar telpu nomnieku SIA”PIKASO” t.22111177. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt konkursu sadaļā.

Cena: 

EUR 63 200

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: