Jūs atrodaties šeit

Ulbrokas iela 18A

Apraksts:

Pārdošanas sākumcena noteikta EUR 63 200, drošības nauda 10% no sākumcenas.

Ēka atrodas Pļavniekos, dzīvojamo māju iekšpagalmā, netālu izglītības iestādei. Funkcionāls ēkas plānojums, ko veido darbnīcu telpas pirmajā stāvā ar griestu augstumu 5,1m un telpas pagrabstāvā ar griestu augstumu 2,5m. Iekštelpu stāvoklis ir apmierinošs. Ērta piebraukšana un autotransporta novietošana.

Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 26.06.2001. Ēkas kadastra nr.0100 621 0597. Ēka nodota ekspluatācijā 1986.gadā. Apbūves laukums 627,7 m2. Lietderīgā platība 816,7 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu (kad.nr.0100 121 4018), zemes īpašnieki - privātpersonas, ir noslēgts zemes nomas līgums 3240 m2 platībā. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtrases 2Dn 50 – 5 m (pagrabā), transformatora apakšstacija 51 m2 telpā, aukstā ūdens sūkņu stacija 42 m2 telpā. 

Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 63 200

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: 

   

Karte: