Jūs atrodaties šeit

S.Eizenšteina iela 43A

 

Apraksts:

Pārdošanas sākumcena noteikta EUR 33 600 drošības nauda 10% no sākumcenas. Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 08.12.2000. Ēkas kadastra nr.0100 622 0126. Ēka nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Apbūves laukums 359,1 m2. Lietderīgā platība 314,1 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 122 2005. Zemes īpašnieks: 10 privātpersonas. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtrase Dn50 -3 m, aukstā ūdens ievads, Ēkā ir individuālais siltuma mezgls. Noslēgts telpu nomas līgums ar SIA ”TERMES” līdz 28.02.2019. SIA "TERMES" ieguvis nomas tiesības līdz 2024.gadam. Telpu apskatei sazināties ar telpu nomnieku SIA”TERMES” tālr. 67531630, 29493505. Nolikumu saņemšanas un dokumentu iesniegšanas termiņus skatīt sadaļā Iepirkumi.

Cena: 

EUR 33 600

Kontakti: 

A.Bistrova, tālrunis: 67017280, aiva.bistrova@rs.lv 

Foto: