Jūs atrodaties šeit

Stratēģija

AS “RĪGAS SILTUMS” vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek noteiktas prioritātes un mērķi, plānojot un nodrošinot pieejamos resursus turpmākajiem 3 gadiem. Izstrādājot stratēģiju, tiek izvērtēta uzņēmuma līdzšinējā attīstība, identificēti turpmākie attīstības virzieni un izvirzīti konkrēti uzdevumi to sasniegšanai, kas būtu īstenojami no 2016./2017. līdz 2018./2019.finanšu gadam, sasaistot tos ar pieejamiem finanšu resursiem.

Stratēģija izstrādāta, ņemot vērā AS „RĪGAS SILTUMS” finanšu vadības plānu no 2016./2017. līdz 2025./2026.finanšu gadam.

Iepazīties ar AS "RĪGAS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam no 2016./2017.finanšu gada līdz 2018./2019.finanšu gadam.