Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

2018.gada janvārī norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju piemērots tarifs 44,39 EUR/MWh bez PVN. AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs 2017.gada decembrī bija 44,39 EUR/MWh bez PVN. Siltumenerģijas cena noteikta, pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2017.gada 10.aprīlī publicēto paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.  

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 29.maija lēmumam Nr.89 „Par akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, AS „RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas cena mainās atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.