Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

2018.gada novembrī norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju piemērots tarifs 44,39 EUR/MWh bez PVN. AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs 2018.gada oktobrī bija 44,39 EUR/MWh bez PVN. Siltumenerģijas cena noteikta, pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2017.gada 10.aprīlī publicēto paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.  

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 29.maija lēmumam Nr.89 „Par akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, AS „RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas cena mainās atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.

 

Paziņojums par AS „RĪGAS SILTUMS” SC „Ziepniekkalns” tarifu projekta iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

AS „RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu ielā 3a, Rīga, LV-1012) 2018.gada 2.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza SC „Ziepniekkalns” siltumenerģijas tarifu projektu, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija (prot. Nr.23, 12.p.) pieņemto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika””.

SC „Ziepniekkalns” siltumenerģijas tarifu projekts

Piedāvātie SC „Ziepniekkalns” siltumenerģijas tarifi atkarībā no  dažādām dabasgāzes cenām varētu stāties spēkā no 2019.gada 1.marta.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto publiski pieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifu projektu lietotāji var  20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas dienas:

  1. AS „RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3a, Rīgā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 7.30 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 7.30 līdz 15.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 67017359, kā arī rakstveidā vai elektroniski (e-pasts: siltums@rs.lv, fakss 67017363);
  2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45 (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv, rakstveidā vai elektroniskā veidā).