Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

2019.gada maijā norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju piemērots tarifs 44,39 EUR/MWh bez PVN. Siltumenerģijas cena noteikta, pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2017.gada 10.aprīlī publicēto paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.   

Paziņojums par AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifa sagaidāmām izmaiņām

AS „RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012) 2018.gada 27.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes cenas pieaugumu par 35%, šķeldas cenas pieaugumu par 8% un pārējo izmaksu pieaugumu kopš 2013.gada 1.jūlija, kad stājās spēkā šobrīd pielietotais siltumenerģijas tarifs.

Tika plānots, ka iesniegtais AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs varētu stāties spēkā no 2019.gada 1.aprīļa. Šobrīd plānots, ka AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs ar izmaiņām varētu stāties spēkā no 2019.gada 1.jūnija.