Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

2019.gada jūlijā norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju piemērots tarifs 44,39 EUR/MWh bez PVN. Siltumenerģijas cena noteikta, pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2017.gada 10.aprīlī publicēto paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.      

Paziņojums par AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifa izmaiņām no 2019.gada 1.augusta.

2019.gada 20.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja AS „RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sākot no 2019. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31. jūlijam siltumenerģijas lietotājiem par siltumu būs jāmaksā 51,90 EUR/MWh, bet no 2021. gada 1.augusta tarifs būs 49,99 EUR/MWh.

Siltumenerģijas izmaksu pieaugums saistīts ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenu pieaugumu pēdējo divu gadu laikā.