Jūs atrodaties šeit

M-11 pārbūve Dzelzavas ielā

“Siltumtīklu pārbūve posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā”

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/031

2018.gada 12.aprīlī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) noslēdza līgumu ar AS “RĪGAS SILTUMS” par projekta “Siltumtīklu pārbūve posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā” īstenošanu. Eiropas Savienības līdzfinansējums šim projektam ir 40% no attiecināmām izmaksām.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti AS „RĪGAS SILTUMS” centralizētajā siltumapgādē, veicot siltumtīklu pārbūvi. Projekta ietvaros paredzēta siltumtīklu rekonstrukcija Dzelzavas ielā 0,52 km garumā pilnībā nomainot esošos,  savu mūžu nokalpojušos cauruļvadus ar jauniem 2DN1200 mm cauruļvadiem, kurus paredzēts izbūvēt bezkanāla tehnoloģijā, izmantojot mūsdienīgus, rūpnieciski izolētus cauruļvadus, kuriem ir daudz mazāki siltumenerģijas zudumi, tie ir aprīkoti ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājuma vietu, tiem ir zemākas ekspluatācijas izmaksas un ilgāks ekspluatācijas laiks. Darbus plānots sākt 2019.gada pavasarī pēc apkures sezonas slēgšanas un pabeigt līdz jaunās apkures sezonas uzsākšanai rudenī.

2018.gada.14.jūnijā laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, AS “RĪGAS SILTUMS” mājaslapā un „Dienas bizness” tika izsludināta atklāta iepirkuma procedūra par tiesībām veikt siltumtīklu pārbūvi posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā.

Informācija publicēta 29.06.2018. 

2018.gada 15.augustā CFLA iesniegta iepirkuma dokumentācija un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.77 10.2. apakšpunktu tiek veikta AS “RĪGAS SILTUMS” izsludinātā iepirkuma ID .Nr. RS/E 17/337/AK norises pārbaude.

Informācija publicēta 16.08.2018.

Sakarā ar CFLA iepirkuma dokumentācijas veikto pirmspārbaudi un 2018.gada 27.septembrī saņemto atzinumu tika pieņemts lēmums pārtraukt atklātu iepirkuma procedūru par tiesībām veikt siltumtīklu pārbūvi posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā.

Ņemot vērā šo darbu sezonālo raksturu, 2018.gada 6.novembrī izsludināta jauna iepirkuma procedūra id Nr.RS/E 18/261/AK, papildinot un precizējot esošo nolikumu atbilstoši CFLA norādēm.

Informācija publicēta 27.11.2018.