Jūs atrodaties šeit

Atkritumu apsaimniekošana

AS “RĪGAS SILTUMS” 2017.gadā ir nodevusi atkritumus šādām komercsabiedrībām, kuras nodarbojas ar atkritumu savākšanu, transportēšanu un apsaimniekošanu:

 • sadzīves atkritumus – SIA "Pilsētvides serviss”;
 • būvniecības atkritumus – SIA "Būvgružu pārstrāde”, SIA “Ragn-Sells”;
 • metāllūžņus – SIA "Tolmets Rīga”, SIA "Refonda”, SIA “ALL recycling”;
 • koksnes pelnus - SIA "Clean R”;
 • atstrādātās eļļas, naftas produktu atkritumus, izlietotās baterijas, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, dzīvsudrabu saturošus elementus, luminiscentās lampas – SIA "Eko Osta”;
 • iepakojumu, kas satur bīstamu vielu atlikumus – AS "BAO”

Pašlaik ir noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ar šādām komercsabiedrībām:

 • SIA "Ragn-Sells”;
 • SIA „Būvgružu pārstrāde”;
 • SIA „Eko osta”;
 • SIA „Clean R”;
 • SIA „Pilsētvides serviss”.