Jūs atrodaties šeit

Vai saņēmāt vēstuli, ka ir izveidojies parāds par piegādāto siltumenerģiju? Detalizētāka informācija šeit

14/03/2018

Jau vairākus gadus AS “RĪGAS SILTUMS” īsteno praksi – informatīvu vēstuļu nosūtīšanu dzīvokļu īpašniekiem par nesaņemtiem maksājumiem par piegādāto siltumenerģiju. Šī informācija dod iespēju noskaidrot parādu rašanās iemeslus un kopā ar ēkas pārvaldnieku savlaicīgi rast risinājumu par parāda nomaksu, lai nodrošinātu nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi.

Kāpēc AS "RĪGAS SILTUMS" nosūta šādas vēstules un ko tās dod? 

2011.gadā daudzi rīdzinieki nokļuva neapskaužamā situācijā – proti, bankrotējot negodprātīgiem pārvaldniekiem, kuri iedzīvotāju ilgā laikā posmā samaksāto naudu nebija pārskaitījuši AS “RĪGAS SILTUMS” un izveidojuši lielus parādus, par kuriem iedzīvotāji ilgstoši nezināja, viņiem diemžēl nācās maksāt vēlreiz.

Šī situācija bija nepatīkama ne tikai iedzīvotājiem, bet arī AS “RĪGAS SILTUMS”, tamdēļ tobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” pieņēma lēmumu veikt visus iespējamos preventīvos pasākumus, lai šādas situācijas neatkārtotos, un kopš tā laika AS “RĪGAS SILTUMS” veic šādus soļus, lai savlaicīgi neveiktu maksājumu dēļ nenāktos ciest visiem ēkas iedzīvotājiem:

Marta sākumā daļa rīdzinieku ir saņēmuši informatīvas vēstules no AS “RĪGAS SILTUMS” Par norēķiniem, kurās norādīts, ka norēķini par mājai piegādāto siltumenerģiju nav veikti pilnā apjomā, līdz ar to ir izveidojies parāds par iepriekšējos periodos (2017.gada decembrī) piegādāto siltumenerģiju.

Minētā vēstule iedzīvotājiem tika nosūtīta informatīvā nolūkā, aicinot dzīvokļu īpašniekus aktīvāk iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Ir ļoti būtiski strādāt ar parādiem tad, kad parādi rodas, nevis tad, kad parādi krājušies ilgā laikā un sasnieguši lielu summu.

Lasiet arī: Kāpēc saņēmāt vēstuli, ja esat veicis visus maksājumus pilnā apmērā? 

Ja Jums ir radušās neskaidrības vai jautājumi saistībā ar vēstulē minēto, lai pēc iespējas operatīvāk sniegtu Jums atbildi, lūdzam nosūtīt savus jautājumus uz e-pastu norekini@rs.lv, un mēs Jums atbildēsim!

AS "RĪGAS SILTUMS” augstu vērtē sadarbību ar klientiem un izsaka pateicību tiem siltumenerģijas lietotājiem un ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem, kuri savlaicīgi veic maksājumus par patērēto siltumenerģiju, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi un komfortablus apstākļus dzīvokļos.

Pateicamies Jums, ja esat veikuši norēķinus savlaicīgi un pilnā apmērā!