Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” veiks šķeldas pētījumu un iniciēs izmaiņas normatīvajos aktos par tās kvalitāti

12/09/2018

Apzinoties AS “RĪGAS SILTUMS” kā lielākā siltumapgādes uzņēmuma Latvijā lomu nozares sakārtošanā, uzņēmums veiks šķeldas pētījumu. Tā mērķis ir iniciēt izmaiņas normatīvajos aktos, lai novērstu iespēju, ka siltumapgādes uzņēmumi, izmantojot normatīvo aktu[1] prasībām atbilstošu šķeldu, nonāktu situācijā, kad pelnos tiek pārsniegts Latvijā pieļaujamais starojuma līmenis.

Šķeldas izpētes mērķis ir noteikt optimālo kurināmā starojuma slieksni pirms tā sadedzināšanas. Pētījums tiks pabeigts aptuveni pēc pusgada, un tas turpmāk ļaus noteikt maksimālo šķeldā pieļaujamo starojumu, nepieļaujot līdzīgu situāciju kā jūnijā, kad SIA “Getliņi Eko” no siltumcentrāles “Zasulauks” atvestajā šķeldas pelnu konteinerī konstatēja paaugstinātu jonizējošā starojuma līmeni. Ar pētījuma rezultātiem AS “RĪGAS SILTUMS” iepazīstinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru, lai iniciētu nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos.

Noskaidrojot situāciju saistībā ar paaugstināto starojumu Getliņos nogādātajā pelnu konteinerā, secināts, ka piegādātā šķelda, no kuras veidojušies konteinerā esošie pelni, ir atbildusi visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, bet starojuma līmenis ir pārsniegts pelnos. Veicot pārbaudes citās AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrālēs, kurās kā kurināmais tiek izmantota šķelda, nevienā no siltumcentrālēm paaugstināta starojuma līmenis nav atklāts. Līdz ar to biokurināmā katlu mājās nav izveidojusies situācija, kas apdraudētu personāla drošību, radītu apkārtējās vides piesārņojumu un darba vides apdraudējumu. Drošības nolūkos darbiniekiem tika izsniegtas radiācijas mērierīces un veiktas īpašas apmācības. Siltumcentrālē “Ziepniekkalnsˮ ierīkoti radiācijas detektēšanas sistēmas vārti, ievedamās koksnes šķeldas un izvedamo pelnu kontrolei. Tā ir pirmā šāda veida sistēma Latvijas siltumapgādes uzņēmumu vidū, kura spēj noteikt gan pelnu, gan šķeldas starojuma līmeni.

AS “RĪGAS SILTUMS” ieskatā ir nepieciešams ieviest arī stingrāku normatīvo regulējumu piegādājamai šķeldai, lai pēc sadedzināšanas pelnos starojums nepārsniegtu normatīvajos aktos noteikto 1000 bekerelu/kg. Piemēram, Lietuvā ievedamās šķeldas starojums nedrīkst pārsniegt 30 bekerelus/kg. Sekojot kaimiņvalsts praksei, AS “RĪGAS SILTUMS” turpmāk šķeldas piegādes līgumos paredzēs tādu pat pieļaujamo starojuma līmeni, kāds ir Lietuvā, kurš būs vairāk kā trīsdesmit reizes mazāks nekā šobrīd to pieprasa normatīvie akti Latvijā. Kravas, kas neatbildīs līgumā noteiktajām prasībām, tiks atgrieztas piegādātājam.

AS “RĪGAS SILTUMS” galvenās prioritātes ir darbinieku drošība, droša darba vide, gudra un tālredzīga dabas resursu izmantošana, tāpēc uzņēmums turpinās realizēt uzsāktos pasākumus atbilstoši plānam, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos.


[1] MK 19.03.2002 noteikumi Nr.129 “Prasības darbībām ar radioaktīviem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem