Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” izmantos pirmpirkuma tiesības uz SIA “Rīgas BioEnerģija” kapitāla daļām

15/12/2017

Šī gada 15.novembrī AS “RĪGAS SILTUMS” saņēma AS “Bioenerģijas risinājumi”, ar kuru kopā uzņēmumam pieder SIA ”Rīgas BioEnerģija”, paziņojumu par savu 50% SIA “Rīgas BioEnerģija” kapitāla daļu pārdošanu. Atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, AS “RĪGAS SILTUMS” ir pirmpirkuma tiesības uz minētajām kapitāla daļām.

Lai izvērtētu pirkuma līgumā noteiktās kapitāla daļu cenas pamatotību, AS “RĪGAS SILTUMS” valde šī gada 17.novembrī pieņēma lēmumu iepirkuma procedūras rezultātā kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšanai piesaistīt  divus neatkarīgus vērtētājus. Abu vērtētāju sniegtajos atzinumos SIA “Rīgas BioEnerģija” kapitāla daļu vērtība ir lielāka nekā pirkuma līgumā noteiktā.

Iepazīstoties ar pirkuma līguma noteikumiem, SIA “Rīgas BioEnerģijas” kapitāla daļu tirgus vērtības novērtējumiem un pieejamo informāciju par iespējamo kapitāla daļu pircēju, kas enerģētikas nozarē nav zināms, AS “RĪGAS SILTUMS” valde pieņēma lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Nozīmīgs faktors, kas ietekmēja AS “RĪGAS SILTUMS” valdes lēmumu, ir SIA “Rīgas BioEnerģija” biznesa projekta veiksmīga attīstība, t.i., katlumāja Rencēnu ielā 16 jau šobrīd darbojas ar maksimālu noslodzi, piedāvājot konkurētspējīgu cenu siltumenerģijas tirgū, izkonkurējot Latvenergo TEC-2 ražotni, kas nākotnē palīdzēs samazināt siltumenerģijas tarifu rīdziniekiem.

Otras projekta ietvaros izbūvējamās katlumājas būvprojektam šobrīd notiek pēdējās nepieciešamās ekspertīzes pirms būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē.

Ņemot vērā augstāk minēto un izvērtējot AS “RĪGAS SILTUMS” finansiālās iespējas, finanšu riskus, secināms, ka šāds darījums dotajā brīdī ir stratēģiski pamatots.  

Izvērtējot minēto faktoru kopumu, kā arī akcionāru pārstāvju pirms tam vairākkārt iepriekš paustu viedokli par to, ka AS “RĪGAS SILTUMS” būtu lietderīgi apsvērt iespēju šo projektu realizēt tikai ar saviem spēkiem, šī gada 15.decembrī AS “RĪGAS SILTUMS” padome piekrita pirmpirkuma tiesību uz SIA “Rīgas BioEnerģija” kapitāla daļām izmantošanai.

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs V.Stepaņenko: “Iepazīstoties ar iesniegto informāciju par darījuma detaļām, uzklausot akcionāru pārstāvju viedokļus, kā arī ņemot vērā to, ka līdzšinējie AS ”RĪGAS SILTUMS” valdes stratēģiskie lēmumi par videi draudzīgo šķeldas katlumāju būvniecību vienmēr ir bijuši rūpīgi izsvērti, un ir pierādījuši savu pozitīvo ietekmi gan uz AS ”RĪGAS SILTUMS” attīstību, gan tarifu rīdziniekiem, kas ilgstoši ir zemākais gan Latvijas lielāko pilsētu vidū, gan starp Baltijas valstu galvaspilsētām, AS ”RĪGAS SILTUMS” padomei nav pamata apšaubīt arī šī lēmuma pamatotību, tāpēc tā ar balsu vairākumu atbalstīja pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Šis ir stratēģisks uzņēmuma attīstības jautājums, un AS “RĪGAS SILTUMS” vadība līdz šim ir apliecinājusi, ka ar finanšu līdzekļiem rīkojas kā rūpīgs to saimnieks un arī šodien mēs guvām tam apstiprinājumu.”  

Lai mazinātu atkarību no importētajiem energoresursiem, samazinātu siltumenerģijas cenu un veicinātu uzņēmuma konkurētspēju, 2014.gada 22.decembrī AS „RĪGAS SILTUMS” un SIA „Enerģijas Risinājumi” (kuri savas daļas vēlāk pārdeva AS ”Bioenerģijas risinājumi”) nodibināja siltumenerģijas kopuzņēmumu SIA „Rīgas BioEnerģija”, kurā katrai no pusēm pieder 50% no pamatkapitāla daļām. SIA „Rīgas BioEnerģija” dibināšanas mērķis ir uzbūvēt divas biokurināmā katlu mājas Rīgas pilsētas Daugavas labajā krastā, lai pēc nodošanas ekspluatācijā tajās saražoto siltumenerģiju realizētu Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas operatoram – AS „RĪGAS SILTUMS”.