Jūs atrodaties šeit

Rīdziniekus sagaida izmaiņas: turpmāk daudzu ēku iekšējo sistēmu apkalpi vairs neveiks AS “RĪGAS SILTUMS”

16/10/2017

Valsts kontroles revīzijas ietvaros izpildīto ieteikumu rezultātā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” lauž līgumus ar AS “RĪGAS SILTUMS” par ēku iekšējo sistēmu apkalpošanu.

Ēku iekšējo sistēmu apkalpi AS “RĪGAS SILTUMS” veica 20 gadu garumā, un kopš pakalpojuma uzsākšanas līdz šim brīdim AS “RĪGAS SILTUMS” pastāvīgi investējis darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, tehniskajā nodrošinājumā, izveidojot labāko tehniski aprīkoto profesionāļu komandu Rīgā. To 2015.gadā savā paskaidrojumā[1] Valsts kontrolei atzina arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”:

[..] “lai nodrošinātu kvalitatīvu un vienveidīgu sabiedrības klientu apkalpošanu Rīgas pilsētā, ir nepieciešams, lai siltumapgādes sistēmu apkalpi īstenotu viens komersants, un šobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” ir vienīgais komersants Rīgā, kurš var nodrošināt pakalpojumu nepieciešamajā apjomā un kvalitātē”;
[..] “tāpat AS “RĪGAS SILTUMS” ir vienīgais komersants, kas pārzina ikvienu sabiedrības pārvaldībā esošās dzīvojamās mājas siltumapgādes sistēmu un savlaicīgi spēj identificēt konkrētās dzīvojamās mājas problēmas konkrētajā situācijā un apstākļos”.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.10.1997. lēmumu[2] ēku iekšējo sistēmu apkalpi Rīgā savulaik bija iespējams nodrošināt trīs veidos: ar pašu spēkiem, pieaicinot siltumpiegādātāju organizāciju vai uzticot apkopi licencētai firmai konkursa kārtībā. 

2016.gada novembrī SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” izsludināja atklātu konkursu “Siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope”, un konkursa rezultātā izvēlējās slēgt līgumu ar citu pretendentu. Minēto SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” lēmumu AS “RĪGAS SILTUMS” pārsūdzēja Iepirkumu uzraudzības birojā, un šobrīd pārsūdzības process turpinās Administratīvajā rajona tiesā.

AS “RĪGAS SILTUMS” ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” par ēku iekšējo sistēmu apkalpošanu ir noslēgti vairāki līgumi, un šobrīd notiek sarunas par līgumu laušanas termiņiem. Kopumā ēku iekšējo sistēmu apkalpi nodrošina vairāk kā 230 AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: „Darbiniekiem, kurus skars pārmaiņas, papildus likumā noteiktajam atlaišanas pabalstam piedāvājam atbalsta programmu, kas ietver gan konsultatīvo palīdzību ar darba tiesiskajām attiecībām saistītajos jautājumos, gan atbalstu CV un motivāciju vēstuļu sagatavošanā, gan praktisku palīdzību jaunu darba vietu meklēšanā.

Uzskatām, ka ilgstošā pieredze ēku iekšējo sistēmu apkalpošanā AS “RĪGAS SILTUMS” darbiniekiem devusi gan plašas zināšanas par ēku iekšējām sistēmām, gan par dažādu tipu Rīgas ēku iekšējo sistēmu faktisko stāvokli, tāpēc nodrošināsim saviem darbiniekiem arī rekomendācijas vēstuļu sagatavošanu, apliecinot viņu daudzpusīgās zināšanas, pieredzi un profesionalitāti.”

Normatīvajos aktos paredzēto atlaišanas pabalstu saņems pilnīgi visi darbinieki, kuriem šo izmaiņu ietekmē AS “RĪGAS SILTUMS” uzteiks darbu. Izmaksas tiks segtas no AS “RĪGAS SILTUMS” uzkrātajiem līdzekļiem un tām nebūs nekādas ietekmes uz siltumenerģijas tarifu rīdziniekiem.

AS “RĪGAS SILTUMS”, risinot šo situāciju, sadarbojas ar uzņēmuma Arodorganizācijas vadītāju Allu Kronbergu, kura atzinīgi vērtē atbalsta programmu, norādot: „Ņemot vērā, ka darba uzteikšana darbiniekiem netiek veikta pēc AS “RĪGAS SILTUMS” iniciatīvas un vēlēšanās, bet gan notiek ārēju apstākļu ietekmē, tad sarunās ar uzņēmuma vadību galvenais mērķis bija darbiniekiem piedāvāt maksimālo iespējamo atbalstu, ko uzņēmums var sniegt, palīdzot jaunu darba vietu atrašanā. Esam arī vienojušies par virkni veicamo pasākumu, un uzņēmuma arodorganizācija saviem biedriem nodrošinās visu nepieciešamo atbalstu – gan palīdzot risināt darba tiesiskos jautājumus, gan iesaistoties jaunu daba vietu meklēšanā.”

Tāpat darbinieki – AS “RĪGAS SILTUMS” arodbiedrības biedri – kurus skars pārmaiņas, tiek aicināti palikt uzņēmuma arodbiedrības sastāvā, kas veicinās sociālo aizsardzību arī jaunajās darba vietās.  

 

AS "RĪGAS SILTUMS" ir lielākais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

Veicot regulāru ēku iekšējo sistēmu apkalpi (kopā tiek apkurināti 19,5  milj.m2, tajā skaitā ĒISA 8,4 milj.m2), AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki ir  uzkrājuši ievērojamu profesionālo pieredzi ēku iekšējo sistēmu apkalpes darbos. ĒISA ietver trīs pamatblokus: 1) Siltumapgādes sistēmu apkalpe, 2) Lietotāja ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkalpe, 3) Lietotāja elektroapgādes sistēmas apkalpe.

AS “RĪGAS SILTUMS” turpinās līdzšinējā kvalitātē nodrošināt ēku iekšējo sistēmu apkalpi tiem rīdziniekiem, kuru apsaimniekotājiem ir līgumi ar AS “RĪGAS SILTUMS” un aicina ēku īpašniekus, kuri šo pakalpojumu vēlētos turpmāk uzticēt AS “RĪGAS SILTUMS” profesionāļu komandai, sazināties ar uzņēmumu.

Ar bākugunīm aprīkotie operatīvie transportlīdzekļi, kas ir AS “RĪGAS SILTUMS” rīcībā nodrošina avārijas gadījumā ierašanos jebkurā Rīgas mikrorajonā 10-15 minūšu laikā.

[1] SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 25.02.2015. vēstule Nr.1-1/8632 „Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-48/2014

[2] Rīgas domes 07.10.1997. lēmuma Nr.5111 „Par Rīgas dzīvojamā fonda ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes kārtību” 1.punkts