Jūs atrodaties šeit

Iemaksas budžetā

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktā prasītā informācija par AS “RĪGAS SILTUMS” veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā par 2018.finanšu gadu (AS “RĪGAS SILTUMS” finanšu gads ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim):

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, EUR

Nodokļa veids

Maksājumi valsts budžetā

Maksājumi pašvaldības budžetā

Maksājumi Atskaitījumi

Pievienotās vērtības nodoklis

2 486 052

3 324 996

 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

 

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

3 148 195

 

 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 583 333

   

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

4 034

   

Dabas resursu nodoklis

174 257

   

Nekustamā īpašuma nodoklis

   

141 454

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS "RĪGAS SILTUMS" 2016./2017.finanšu gadā nav saņēmusi valsts vai pašvaldības finansējumu.