Jūs atrodaties šeit

Iemaksas budžetā

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktā prasītā informācija par AS “RĪGAS SILTUMS” veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā par 2018.finanšu gadu (AS “RĪGAS SILTUMS” finanšu gads ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim):

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, EUR

Nodokļa veids

Maksājumi valsts budžetā

Maksājumi pašvaldības budžetā

Maksājumi Atskaitījumi

Pievienotās vērtības nodoklis

2 338 723

3 941 378

 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

300 337

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

3 035 969

 

 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 730 280

   

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

3 531

   

Dabas resursu nodoklis

164 734

   

Nekustamā īpašuma nodoklis

   

152 444

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS "RĪGAS SILTUMS" 2017./2018.finanšu gadā nav saņēmusi valsts vai pašvaldības finansējumu.