Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” peļņa no saimnieciskās darbības iepriekšējā finanšu gadā – 1,82 miljoni eiro

17/04/2018

AS “RĪGAS SILTUMS” gūtā peļņa no siltumenerģijas pārdošanas, elektroenerģijas pārdošanas un citas saimnieciskās darbības iepriekšējā finanšu gadā ir 1,82 miljoni eiro.

Papildus ir gūta peļņa 5,94 miljoni eiro, kas ir izveidojusies sakarā ar to, ka ar 2018.gadu Latvijā ir ieviesta jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība, kuras rezultātā AS “RĪGAS SILTUMS” vairāk kā 10 gadu periodā uzkrātā atliktā nodokļa apmērs (saistības) tika atzītas 2016./2017.finanšu gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumi.

AS “RĪGAS SILTUMS” akcionāru 17. aprīlī notikušajā kārtējā sapulcē nolemts 3,7 milj. eiro jeb 48% peļņas novirzīt projektiem, kas samazinās siltuma zudumus siltumapgādē un ļaus efektīvāk ražot siltumenerģiju, attīstot Rīgas centralizēto siltumapgādes sistēmu. Savukārt 4 miljonus eiro jeb 52% nolemts izmaksāt dividendēs. 

AS “RĪGAS SILTUMS” finanšu gadu, kas ilga no 2016. gada 1.oktobra līdz 2017. gada 30.septembrim, pabeigusi ar 152,3 miljonus eiro lielu apgrozījumu. Tas ir par 6,7 miljoniem eiro jeb 4,6% lielāks nekā iepriekšējā finanšu gadā un saistīts ar to, ka iepriekšējā apkures sezona bija garākā AS “RĪGAS SILTUMS” vēsturē, kā arī nodrošinot pastāvīgu pieaugumu jauno klientu sektorā.

Vienlaikus jāatzīmē, ka vidējais siltumenerģijas tarifs iepriekšējā finanšu gadā bija zemāks nekā gadu iepriekš, un tas ir zemākais Latvijas lielāko pilsētu vidū, kā arī salīdzinot ar citām Baltijas valstu galvaspilsētām. Tas panākts mērķtiecīgi paaugstinot ražošanas efektivitāti, pastāvīgi samazinot siltuma zudumus un piesaistot jaunus klientus.