Jūs atrodaties šeit

Noslēgusies apkures sezona

08/05/2018

Iestājoties siltam laikam, šogad apkures sezona noslēdzās jau 26.aprīlī[1], un tā ilga 204 dienas. Salīdzinājumam – pērn tā noslēdzās vien 15.maijā, un ilga 218 dienas, sasniedzot rekordu kā ilgākā AS “RĪGAS SILTUMS” vēsturē.  

Uz šo brīdi no 7911 ēkām apkure ir atslēgta 5146 jeb 65% ēku. Izglītības un ārstniecības iestādes ar apkures atslēgšanu vēl nesteidzas – no 474 izglītības iestādēm apkure atslēgta 169 jeb 36%, savukārt, no 144 ārstniecības iestādēm apkure atslēgta 43 jeb 30% ēku.

Vienlaikus jāatzīmē, ka ir klienti, kuri apkuri neatslēdz arī vasaras mēnešos, lai arī drēgnajās un lietainajās vasaras dienās mājoklī pastāvīgi būtu komfortabli, ko nodrošina praktiski visās Rīgas ēkās uzstādītie individuālie automatizētie siltummezgli.

Lai arī šī apkures sezona iedzīvotājiem aukstā februāra dēļ šķita daudz aukstāka nekā iepriekšējā, tomēr salīdzinot gan vidējās apkures sezonas āra gaisa temperatūras, gan klientiem nodotās siltumenerģijas apjomu, jāsaka, ka situācija ir samērā līdzīga: vidējā āra gaisa temperatūra šajā apkures sezonā bija +2 grādi, savukārt pagājušajā tā bija +2,2 grādi pēc Celsija. Klientiem nodotais siltumenerģijas apjoms līdz aprīlim ieskaitot ir nedaudz pieaudzis:  iepriekšējā apkures sezonā tas bija 2,74 milj. megavatstundu (MWh), savukārt šajā apkures sezonā tas ir 2,77 milj. MWh.

Vidējais siltumenerģijas tarifs Rīgā šajā apkures sezonā bija nemainīgs, un tas joprojām ir  zemākais starp Latvijas lielajām pilsētām un Baltijas valstu galvaspilsētām.

Neskatoties uz to, ka siltumenerģijas tarifs ir zems, klienti par apkuri uz šo brīdi nav samaksājuši 5,6 miljonus eiro. Minētā parāda summa ir par laika posmu no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada martam. Jāatzīmē, ka situācija ar parādiem ir dinamiska un mainās pa dienām. Gadījumos, kad apsaimniekotājs ilgstoši neveic maksājumus, AS “RĪGAS SILTUMS” informē arī dzīvokļu īpašniekus.

Turpinot veikt preventīvos pasākumus, šajā apkures sezonā namu pārvaldniekiem tika izsūtītas 1 819 (iepriekšējā apkures sezonā: 2 419) informatīvas vai brīdinājuma vēstules par parāda esamību. Tāpat informatīvas vēstules tika nogādātas 106 726 (iepriekšējā apkures sezonā: 10 833) dzīvokļu īpašniekiem. Vēstules iedzīvotājiem tiek nosūtītas informatīvā nolūkā – būt savlaicīgi informētiem par to, ka AS “RĪGAS SILTUMS” nav saņēmis samaksu pilnā apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem, un aicinot dzīvokļu īpašniekus aktīvāk iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā.

Paldies mūsu klientiem par sadarbību un sapratni, veiksmīgi noslēdzot kārtējo apkures sezonu!

[1] AS “RĪGAS SILTUMS” par apkures sezonas sākumu/beigām pieņem to datumu, kurā ir pieslēgti/atslēgti vairāk nekā 50% ēku.